Улс төр

МАЛЧИН БАГИЙГ СЭРГЭЭН БАЙГУУЛАХ АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

Өнөөдөр Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хуралдаж хэд хэдэн асуудал хэлэлцсэний дунд Баян-Өндөр сумын Малчин багийг сэргээн байгуулах тухай асуудлыг туссан байна. 

Тус багийг анх 1998 онд тухайн үеийн ИТХ-ын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу байгуулж байсан. Тэгвэл 2015 онд тухайн үеийн ИТХ-ын хуралдааны шийдвэрээр Малчин багийг татан буулгасан юм. 
 
Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд Малчин багийг сэргээн байгуулах асуудал багтсан. Учир нь Малчин багийг татан буулгаснаар мал бүхий айлууд нутаглах газартай байхын тулд нөхөр нь Булган аймгийн харьяат, боловсрол, нийгмийн үйлчилгээ авахын тулд эхнэр, хүүхдүүд нь Орхон аймгийн харьяат болсон асуудал нийтлэг бий болжээ. Энэ нь тухайн өрхийн амьдрал ахуйд хүндрэл үүсгэж байгаа талаар олон иргэнээс санал, гомдол гардаг юм. 
 
Өнгөрсөн жилийн эцсийн байдлаар Баян-Өндөр суманд малтай 615, малчин 334 өрхийн 53,1 мянган толгой мал тоологдсон. Тус сумын ЗДТГ-аас дээрх өрхүүдийн дунд судалгаа явуулсан. Үүнд малчин 249 өрхийг хамруулахад 88 хувь нь Малчин багийг сэргээн байгуулахыг дэмжсэн санал өгчээ. 
 
Иймд дээрх асуудлыг Баян-Өндөр сумын ИТХ хэлэлцэж, дэмжсэн шийдвэр гаргасан. Мөн тухайн багийг сэргээн байгуулахад шаардлагатай хөрөнгийн судалгаа бэлэн болоод буй. Түүнээс гадна дээрх асуудлыг боловсруулж Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд хэлэлцүүлсэн байгууллагуудаас Баян-Өндөр сумын Малчин багийг Залаат гэх газарт малчин хороо хэлбэрээр нутаглуулах төслийг боловсруулжээ. Энэ нь зөвхөн хороо байгуулах асуудал тул газар нутгийн цэсийн асуудлыг сайтар судлах хэрэгтэйг нэр бүхий тэргүүлэгчид хэллээ. 
 
Ийнхүү Тэргүүлэгчид асуудлыг хэлэлцээд ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх шийдвэрийг гаргалаа. 
 
 


СЭТГЭГДЭЛ (03)

DAVID BOJE September 24, 2017 at 3:15pm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cupiditate distinctio temporibus deleniti officiis recusandae eius explicabo, harum totam voluptate.

Reply
DAVID BOJE September 24, 2017 at 3:15pm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cupiditate distinctio temporibus deleniti officiis recusandae eius explicabo.

Reply
DAVID BOJE September 24, 2017 at 3:15pm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cupiditate distinctio temporibus deleniti officiis recusandae eius explicabo, harum totam voluptate.

Reply

СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ