Үйлчилгээний нөхцөл

  • Нүүр
  • Үйлчилгээний нөхцөл

Үйлчилгээний нөхцөл

    Сайтыг болон түүнд агуулагдаж байгаа бүх текст, фото, график, видео, дуу авианы контентуудыг бүхэлд нь eToday.mn хариуцдаг болно. Хэрэглэгч нь энэхүү журамд нийцүүлэн уг сайтыг хэрэглэх ёстой.